"PIK SERWIS" Sp. z o.o.
ul.Syrokomli 5, 51-141 Wrocław
Strona główna O firmie Realizacje Oferta Do pobrania Kontakt

HISTORIA REALIZACJI:

  Rok 2021:
 • Wykonanie wentylacji kuchni na obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.
 • Dostawa wraz z usługą montażu sześciu nagrzewnic wodnych do central wentylacyjnych w obiekcie Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka , Wrocław.
 • Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej wraz modernizacją instalacji hydraulicznej w Procefar ul. Żmigrodzka we Wrocławiu.
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pom. kuchni i jadalni oraz instalacji klimatyzacji w pom. jadalni w budynku Creator przy al. Jerozolimskie 26B w Brzegu Dolnym.
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów Split w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a oraz zamiejscowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej przy ul. Poświęckiej.
 • Dostawa, montaż i rozruch fabrycznie nowego agregatu wody lodowej dla potrzeb TK w LUX MED ul. Piotra Skargi 3, we Wrocławiu.
 • Wykonanie układu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz układu wody lodowej do schłodzenia szafy MR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Borowskiej.
 • Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia technicznego angiografu w 4WSKzP przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu.
 • Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej w IP Centrum Zdrowia Dziecka aleja Dzieci Polskich 20, Warszawa.
 • Rok 2020:
 • Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej dla pracowni Tomografu Komputerowego do planowania na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 • Dostawa i montaż nowego agregatu wody lodowej na dachu budynku Sądu przy ul. Świętego Mikołaja we Wrocławiu.
 • Wykonanie instalacji chłodzenia dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego w Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z o.o. ul. Jana Pawła II w Gdańsku.
 • Wykonanie instalacji chłodzenia dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym- Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu.
 • Wykonanie instalacji chłodzenia i modernizacja węzła chłodzącego dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, ul. Dębinki.
 • Dostawa i uruchomienie agregatu wody lodowej dla potrzeb PetMR w SGGW w Warszawie.
 • Dostawa, montaż agregatu wody lodowej wraz z wykonaniem modernizacji instalacji TK w 4WSKz P we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.
 • Wykonanie instalacji chłodzenia dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Zakład Radiologii Pediatrycznej ul. Żwirki i Wigury , Warszawa.
 • Wykonanie instalacji chłodzenia dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym- Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych ul. Konstytucji w Toruniu.
 • Wykonanie prac związanych z inwestycją pn.: „Budowa obiektu kontenerowego o funkcji administracyjno-biurowej (nowa recepcja) na terenie zakładu Volvo Polska Spółka z o.o. instalacje sanitarne – wentylacja” we Wrocławiu.
 • Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla potrzeb MR 1,5T oraz kasety klimatyzacyjnej dla potrzeb pomieszczenia technicznego MR 3T w obiekcie centrum diagnostyki obrazowej NZOZ Skanmex Diagnostyka ul. Krasińskiego we Wrocławiu.
 • Rok 2019:
 • Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej do obsługi 2 central wentylacyjnych widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
 • Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji z układem chłodzenia na Oddziale Kardiologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu./li>
 • Wykonanie układu chłodzenia do TK w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla potrzeb MR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
 • Rok 2018:
 • Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji sanitarnych oraz instalacji gazów medycznych w ramach remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w Szpitalu SPSK nr1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura.
 • Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w ramach przebudowy Kliniki Psychiatrii w Szpitalu SPSK nr1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura.
 • Dostawa i wymiana agregatu wody lodowej dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki 4WSKzP we Wrocławiu ul. Weigla.
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego dla pomieszczeń przychodni LUX MED mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Legnickiej.
 • Dostawa, montaż i rozruch agregatu wody lodowej w obiekcie Centrum Konferencyjne Haston City Hotel we Wrocławiu ul. Irysowa.
 • Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, c.o. i wod.-kan. w ramach remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej na potrzeby Pracowni Endoskopii Zabiegowej w Szpitalu SPSK nr1 we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej-Curie.
 • Adaptacja istniejących instalacji wentylacji i klimatyzacji sali operacyjnej na operacyjna salę hybrydową w SCM w Polanicy Zdroju.
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego dla pomieszczeń TOMMA w Opolu ul. Horoszkiewicza.
 • Rok 2017:
 • Wymiana Agregatów wody lodowej dla pracowni Rezonansu Magnetycznego i Pracowni Leków Cytostatycznych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja i Klimatyzacja w pomieszczeniach kliniki Ginekologii i Położnictwa dla potrzeb Laboratorium Andrologicznego w Szpitalu SPSK nr1 we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego.
 • Klimatyzacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego w przychodni LUX MED we Wrocławiu ul. Piotra Skargi.
 • Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Przebudowa instalacji wentylacji z klimatyzacją na Oddziale Kardiologii Dziecięcej w obszarze Intensywnego Nadzoru Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Głogowie.
 • Wentylacja i Klimatyzacja w Pracowni Tomografu Komputerowego w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Głowackiego w Strzelcach Opolskich.
 • Wymiana agregatów chłodniczych współpracujących z centralami obsługującymi Centralną Sterylizację w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Układ klimatyzacji do pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku E P.P.F. Hasco-Lek Wrocław ul. Żmigrodzka.
 • Wymiana agregatu wody lodowej na budynku biurowym nr 2 K.S. Nieruchomości we Wrocławiu ul. Muchoborska.
 • Rok 2016:
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Instalacje sanitarne dla Oddziału Klinicznego Transplantacji Autologicznych oraz Poradni Przyklinicznej w Szpitalu SPSK nr1 we Wrocławiu ul. Pasteura.
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Instalacje sanitarne dla Pracowni Angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Wentylacja i układ wyciągowy z okapów w lokalu Pizza Hut Express i Pasibus zlokalizowanych na I piętrze Centrum usługowego Arkady Wrocławskie.
 • Wentylacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego na terenie Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdroju.
 • Wentylacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego zainstalowanego we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego.
 • Wentylacja i Klimatyzacja w Salach Konferencyjnych Budynku Biurowego we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej.
 • Klimatyzacja i Wentylacja pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego w VI części Bud. Nr 1 w 4WSKzP we Wrocławiu, ul. Weigla.
 • Wentylacja i Klimatyzacyjnej Sal Spotkań w obiekcie Creator Club we Wrocławiu ul. Szybowcowa.
 • Wentylacja na potrzeby Pomieszczeń Suszarni Rozpyłowej w obiekcie Działu Ekstrakcji Hasco- Lek S.A we Wrocławiu ul. Żmigrodzka.
 • Klimatyzacja Sali Rozpraw C w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Rok 2015:
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Instalacje sanitarne w Pracowni PET w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Gazy Medyczne na Oddziale Hematologii odc.A w SPSK Nr1 we Wrocławiu ul. Pasteura.
 • Wentylacja i Klimatyzacja w Pracowni Angiografu w 4WSKzP we Wrocławiu ul. Weigla.
 • Instalacja chłodzenia Tomografu Komputerowego w Szpitalu w Zielonej Górze.
 • Klimatyzacja w Pomieszczeniach Badań w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa.
 • Układ nawilżania powietrza w Centrum Badawczo-Rozwojowym NOVASOME we Wrocławiu ul. Olsztyńska.
 • Wentylacja mechaniczna Pomieszczeń Kotłowni na Obiekcie EIT+ we Wrocławiu ul. Stabłowicka.
 • Klimatyzacja Pracowni Tomografu Komputerowego w Szpitalu w Legnicy.
 • Klimatyzacja w pokojach Sędziów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Klimatyzacja w Komorach Transformatorów (poziom 0 i +50) w budynku SKY TOWER we Wrocławiu ul. Powstańców Śl.
 • Rok 2014:
 • Wentylacja i Instalacje sanitarne dla Oddziału Chorób Infekcyjnych w SPSK Nr1 we Wrocławiu ul. Chałubińskiego.
 • Wentylacja i Klimatyzacja Restauracji EXPRESS Kuchnia Marche w ARKADY Wrocławskie we Wrocławiu ul. Powstańców Śl.
 • Wentylacja i Instalacje sanitarne pomieszczeń Budynku Akademii Muzycznej im. Karola Lipskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II
 • Wentylacja i Klimatyzacja Tarasu widokowego (poziom +49) w budynku SKY TOWER we Wrocławiu ul. Powstańców Śl.
 • Wentylacja, Klimatyzacja i Instalacje sanitarne w Pracowni Gastrologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja i Klimatyzacja dla pomieszczeń Tomografu Komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Rok 2013:
 • Wentylacja i Układ wody lodowej w Oddziale Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Szpitalu w Legnicy.
 • Wentylacja i Układ wody lodowej w Szpitalu Onkologicznym w Opolu.
 • Wentylacja i Instalacje sanitarne w Pomieszczeniach RTG w 4WSKzP we Wrocławiu ul. Weigla.
 • Wentylacja i Układ chłodzenia Rezonansu Magnetycznego w SPSK Nr1 we Wrocławiu ul. Pasteura.
 • Wentylacja dla Oddziału Alergologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii i Kardiologii w SPSK Nr1 we Wrocławiu ul. Chałubińskiego.
 • Wentylacja i Klimatyzacja w Kantynie „B” w budynku Green Towers we Wrocławiu ul. Strzegomska.
 • Klimatyzacja Sali Rozpraw B w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Modernizacja układu wentylacji i klimatyzacji w Biurowcu ARKADY Wrocławskie we Wrocławiu ul. Powstańców Śl.
 • Rok 2012:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w 4Wojskowym Szpitalu z Polikliniką we Wrocławiu ul. Weigla.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Koszarowa.
 • Klimatyzacja Sali Rozpraw A w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Klimatyzacja magazynu nr1 i nr2 w P.P.F. HascoLek S.A. Wrocław ul. Żmigrodzka.
 • Dostawa i wymiana Agregatu wody lodowej w P.P.F. HascoLek S.A. Wrocław ul. Żmigrodzka.
 • Wykonanie i uruchomienie układu chłodniczego w Instytucie Technologi i Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.
 • Wykonanie Komór Chłodniczych w Hotelu HASTON we Wrocławiu ul. Irysowa.
 • Rok 2011:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Angiografu w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubiniu ul. Skłodowskiej-Curie.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Angiografu w Miedziowym Centrum Zdrowia w Legnicy ul. Iwaszkiewicza.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Tomografów Komputerowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w 4Wojskowym Szpitalu z Polikliniką we Wrocławiu ul. Weigla.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Angiografu w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Banki Spółdzielczego filia w Sułowie ul. Kolejowa.
 • Klimatyzacja pomieszczeń serwerowni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Angiografu w Szpitalu Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Borowska.
 • Rok 2010:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu ul. Witosa.
 • Rok 2009:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Szpitalu Specjalistycznym w Torzymiu pl. Wojska Polskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Biurowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Szpitalu Powiatowym w Oleśnicy ul. Armii Ludowej.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Tomografów Komputerowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Szpitalu Powiatowym w Oleśnicy ul. Armii Ludowej.
 • Rok 2008:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Koszarowa.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Biurowych we Wrocławiu ul. Muchoborska.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Szpitalu Specjalistycznym w Środzie Śląskiej pl. Kolejowa.
 • Rok 2007:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego z chłodzeniem aparatu układem wody lodowej w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubiniu ul. Skłodowskiej-Curie.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Tomografów Komputerowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń Angiografu w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu ul. Witosa.
 • Rok 2006:
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu ul. Witosa.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu ul. Wiśniowa.
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń RTG w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda.







Autoryzowany SERWIS
Producentów urządzeń
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Clima Gold
Clima Produkt
Carrier
Toshiba
LG
HISENSE

Reklamacje

UWAGA !

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących cookies.

Strona główna O firmie Realizacje Oferta Do pobrania Kontakt © Copyright 2018 PIK SERWIS Aktualizacja: MAX_22